Občianske združenie v sebe zahŕňa spolok, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky za účelom dosiahnuť spoločne ciele a záujmy. Základná priorita občianskeho združenia je zaoberanie sa konkrétnej záujmovej činnosti svojich právoplatných členov. Takéto združovanie je stavané výlučne na báze dobrovoľnosti založiť ho môžu minimálne 3 občania. Tak, ako člen dobrovoľné do združenia vstúpi tak isto môže zo združenie kedykoľvek samovoľne odísť. Občianske združenie sa pokladá za právnickú osobu. Môže uzatvárať rôzne zmluvy, spolupráce či nejaké projekty spojené s činnosťou združenia.

Občianske združenie

Ako občan máte plne právo založiť občianske združenie alebo byť súčasťou dobrovoľného občianskeho združenia. Prvý krok, ktorí musíte urobiť pred samotným založeným je podať návrh na registráciu občianskeho združenia. Ako už bolo okrajovo spomenuté založiť spoločnosť môžu najmenej 3 osoby. Minimálne jeden člen tohto prípravného výboru združenia (ako sa odborne označujú osoby, ktoré podávajú tento návrh) musí byť plnoletý. Takýto návrh sa podáva respektíve posiela na Ministerstvo vnútra SR. Rozsah tohto návrhu je zvyčajne jedna A4. Takýto bežný návrh obsahuje osobne údaje všetkých žiadajúcich osôb, čiže členov prípravného výboru. Za návrh je potrebná zaplatiť správny poplatok, ktorý je vo výške 66€.

Občianske združenie

Občianske združenie môže zahŕňať rôzne rôzne, zväzy, hnutia, kluby, či spolky, v ktorých majú členovia rovnaké záujmy alebo tiež rovnaké, či podobne názory a snažia sa vykonávať svoje aktivít či dosahovať iste ciele v svojej oblasti. Diskutujú na rôzne témy, premýšľajú, ako sa by sa dala zlepšiť situácia v ich záujmovej oblasti. Žiadne občianske združenie nevzniká za účelom zisku. Ich hlavnou prioritou je venovať sa svojej záujmovej činnosti, ktorú si vybrali. Existuje, ale aj možnosť, že, aj občianske združenie môže vykonávať činnosť podnikania. Na vykonávanie tohto podnikanie musí získať združenie platné živnostenské oprávnenie.