Sú rodičia, ktorí svoju ratolesť nevychovávajú tak, že ju neprestajne kontrolujú, upozorňujú ju, chcú nad ňou prevziať nadvládu, ale skôr naopak, snažia sa naň dohliadať, vnímať detský svet, v ktorom ešte ich dieťa žije, vžiť sa do detského myslenia, ale skôr sa snažia spolunažívať a spolupracovať s ním v každodennom živote, aby dieťa vo svojom rodičovi videlo skôr svojho dôverníka, než svojho vládcu, od koho sa treba obávať, pociťovať stres a strach, a byť neustále na pozore, aby sa snažilo svojmu rodičovi vyhovieť, lebo ho to môže viesť ku vystresovanému a nevyrovnanému životu.

bráha se ségrou
 

Deti od útleho veku bývajú láskavé, milosrdné a ohľaduplné a nie je k tomu potrebná prísna výchova, že by ich rodiť mal na nich kričať, byť na dieťa agresívny, prípadne ho na kratší alebo dlhší čas zavrel do detskej izby, a tým sa ho snažil trestať za skutky, ktoré sa rodičovi možno nepáčia, lebo dieťa vykonalo istú nezbednosť. Deti od času, odkedy sa naučili chodiť, môžu byť nám nápomocné. Dieťa postupne ako rastie, osvojuje inteligenciu svojho rodiča, ale aj ich emočný svet. V situáciách, keď je dieťa nepokojné, plače alebo kričí, správny rodiť by mal skúsiť zachovať chladnú hlavu, nepanikáriť, ale skôr vyžarovať kľud a v danej chvíli zostať kľudný a mal by reagovať v pokoji, aby sa dieťa ukľudnilo a tým pádom postupne začne osvojovať správanie a reakcie svojej mamy alebo otca. Z dieťaťa, ktoré vyrastalo u takýchto rodičov sa s veľkou pravdepodobnosťou stane sebavedomý dospelý človek, ktorý sa bude vedieť v živote ľahšie uplatniť, čo sa týka jeho súkromného, spoločenského alebo pracovného života.
 

dvojčata
 

Vedecky bolo taktiež dokázané, že dieťa alebo dospievajúci mladý človek dokáže byť disciplinovaný bez toho, aby naňho jeho rodičia boli prísni a vychovávali ho vo vystresovanom prostredí, prípadne ho trestali, keďže každá etapa dospievajúceho dieťaťa má na jeho vývin veľký vplyv, ktorý môže viesť v pozitívnom, ale aj v negatívnom smere, dokonca môže ovplyvniť aj zdravie a psychický vývoj ratolesti. Ku správnej výchove môžu dopomôcť aj knihy, zaoberajúce sa touto tematikou. Tieto knihy obsahujú rady, ktoré už v dávnejších časoch praktizovali naši starí a prastarí rodičia. Je užitočné ich preštudovať, lebo praktiky, ktoré predtým boli dokázané ako užitočné, neznamená, že už vyšli z módy, skôr naopak!