Musíte si založiť vlastnú firmu alebo spoločnosť a túto zapísať do obchodného registra SR kvôli tomu, že plánujete rozbehnúť svoj biznis? Tak treba rátať s tým, že zápis takejto firmy so všetkými potrebnými náležitosťami je pomerne dlhodobý proces. Ale dá sa to vyriešiť aj inak.

A to spôsobom, že takúto firmu nemusíte založiť, ale kúpiť. To znamená, kúpiť už existujúce firmy na predaj s historiou alebo ready made s.r.o. bez histórie, ktoré sú už zapísané v OR SR, majú splatené základné imanie a sú takisto prihlásené na daňovom úrade. Majú tak vybavené všetky predpoklady k tomu, aby sa s nimi mohlo okamžite začať podnikať.

dvaja podnikatelia

  • Po tom, ako sa podá návrh na zmenu vlastníka/spoločníka. Zaevidovanie takejto zmeny však prebieha rýchlo a to aj s prípadným zmenením obchodného mena, adresy či predmetu podnikania.

Z uvedeného vyplýva, že kúpiť existujúcu firmu/spoločnosť je časovo a byrokraticky o dosť jednoduchšie a rýchlejšie. Ideálne pre tých, ktorí vidia podnikateľskú príležitosť a nechcú sa zdržovať s ťažkopádnym a dlho trvajúcom procesom založenia a následným zápisom vlastnej spoločnosti.

Ideálne tiež pre začínajúcich podnikateľov, ktorí sa chcú pustiť ihneď do biznisu a majú jasno vo svojom podnikateľskom pláne.

podnikanie, plán

Ak sa teda záujemca rozhodne pre kúpu existujúcej firmy, má na výber niekoľko možností a v stručnosti spoločnosti, čo za sebou majú ekonomickú a podnikateľskú históriu, alebo naopak tie novo založené- ready made, ktoré vznikli čisto len s cieľom ich predaja a nevykonávali žiaden biznis.

  • Prvá možnosť môže mať výhodu v tom, že môže ísť o firmu s atraktívnym predmetom podnikania alebo s dlhodobo úspešnou podnikateľskou históriou. V opačnom prípade nevýhodu predstavujú firmy od neoverených predajcov riziko, že tieto so sebou prinesú nevyriešené pohľadávky z minulosti.
  • Druhá možnosť (ready made) je naopak výhodná z dôvodu, že táto žiadnu históriu nemá a tým pádom so sebou ani nemôže priniesť nejaké dlhy či iné nevybavené pohľadávky, pretože reálne ešte neexistovala.