Zakladanie spoločností sa už stáva minulosťou. Prečo je tomu tak? Jednoducho preto, že je tu možnosť kúpy hotovej spoločnosti so všetkými náležitosťami. Výhodou je začiatok podnikania v priebehu niekoľkých hodín. Takže kupujúci si zaistí rýchly štart v podnikaní bez zbytočných stresov a starostí, ktoré súvisia s vybavovaním a komunikáciou s úradmi. Všetko za vás vykoná sprostredkovateľská spoločnosť. V minulosti bol cenový rozdiel medzi založením spoločnosti a kúpou už založenej spoločnosti pomerne značný. Dnes sa cenové rozpätie zužuje a cenový rozdiel je zanedbateľný. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa budúci podnikatelia rozhodnú využiť sprostredkovanú kúpu už založenej spoločnosti.

sprostredkovanie kúpy spoločnosti formou online

Predaj sro dph sa vzťahuje na kúpu spoločnosti, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty. Výhodou je odpočet dane z pridanej hodnoty pri kúpe automobilu alebo nehnuteľnosti. Spoločnosť dostanete už s prideleným identifikačným číslom, so zápisom v živnostenskom a obchodnom registri. Nie je potrebné platiť zábezpeku na daň z pridanej hodnoty.

Spoločnosti s históriou sú firmy, ktoré už podnikali, majú účtovné záznamy, svoje meno, svoju postavenie na trhu a ostatné s tým súvisiace výhody. Registrácia k plateniu dane z pridanej hodnoty prebieha na daňovom úrade, čo samozrejme sprostredkovateľská firma zariadi za vás. Daň z pridanej hodnoty je možné platiť mesačne alebo štvrťročne.

podnikanie formou online

Po rezervácii vami vybratej spoločnosti s našej databázy a potvrdení rezervácie po prebratí si potrebného postupu, po poskytnutí informácií, sa prejde k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci obdrží protokol pozostávajúci zo zmluvy a iných dokumentov, ktoré sa vzťahujú k danej kúpe a predaju.

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie a neviete sa dočkať, kedy sa pustíte do realizácie podnikateľského plánu, kúpa už založenej spoločnosti je pre vás v tomto prípade ideálnou možnosťou a voľbou. Naplňte vaše predstavy o spôsobe vášho života, podnikajte s odvahou a vierou v lepšiu budúcnosť.